Norrbotniabanegruppen

Norrbotniabanegruppen –  arbetar med information och opinionsbildning i syfte att förankra projektet hos beslutsfattande aktörer.  Norrbotniabanegruppen är en partipolitiskt obunden intressegrupp som verkar för Norrbotniabanans förverkligande. Norrbotniabanegruppens arbete finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och  Haparanda, landstinget och länsstyrelsen i Norrbotten, Landstinget i Västerbotten, Region Västerbotten samt näringslivet –  Boliden Mineral AB, Smurfit Kappa, SSAB EMEA AB, SCA Munksund, Norrbottens Byggmästare förening och BILLERUDKORSNÄS.

Norrbotniabanegruppen och Norrbotniabanan AB har ett fortlöpande samarbete.

 

 


Norrbotniabanan