Kontakt

Det finns två huvudmän och en intresseorganisation för järnvägsprojektet Norrbotniabanan. Trafikverket, Norrbotniabanan AB och Norrbotniabanegruppen. Läs mer om dessa under organisationen.

Norrbotniabanegruppen
Skellefteå kommun, Samhällsutveckling, 931 85 Skellefteå

Kontaktperson:
Elisabeth Sinclair, Projektledare
Direkt +46 (0)910-73 46 34
Mobil +46(0)730-59 60 10

Eva Lundqvist, Kommunikatör
Mobil +46(0)70-236 67 89

Norrbotniabanan AB
Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå

Kontaktperson:
Gusten Granström, CEO
Direkt +46 (0)911-69 60 04
Mobil +46(0)70-665 57 85

Trafikverket
Om du har frågor kring planering och pågående arbete av Norrbotniabanan kan du läsa mer på trafikverket.se/norrbotniabanan eller ringa Trafikverkets Kundtjänst, 0771-921 921.

 

 

 

 


Norrbotniabanan