Kontakt

Det finns en intresseorganisation och två huvudmän för järnvägsprojektet Norrbotniabanan. Norrbotniabanegruppen, Norrbotniabanan AB och Trafikverket. Läs mer om dessa under organisationen.

 

NORRBOTNIABANEGRUPPEN
Skellefteå kommun, Samhällsutveckling, 931 85 Skellefteå

Elisabeth Sinclair
Kontaktperson
Elisabeth Sinclair Projektledare
Direkt +46 (0)910-73 46 34
Mobil +46(0)730-59 60 10
Eva Lundqvist

Eva Lundqvist
Kommunikatör
Mobil +46(0)70-236 67 89

 

NORRBOTNIABANAN AB
Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå

Elisabeth Sinclair
Kontaktperson
Gusten Granström CEO
Direkt +46 (0)911-69 60 04
Mobil +46(0)70-665 57 85

 

TRAFIKVERKET
Om du har frågor kring planering och pågående arbete av Norrbotniabanan kan du läsa mer på trafikverket.se/norrbotniabanan eller ringa Trafikverkets Kundtjänst, 0771-921 921.

 

 

 

 


Norrbotniabanan