Remissvar

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Trafikverket har lämnat över sitt förslag till Nationell transportplan för perioden 2018-2029 till regeringen i slutet av augusti i år. Själva förslaget hittar du via länken nedan under rubriken ”Huvudrapport och bilagor”.
Läs mer om förslaget på Trafikverkets sida.

Nu har alla möjlighet att lämna in ett remissvar senast den 30 november.
Läs vårt remissvar här (pdf) (Norrbotniabanan AB och Norrbotniabanegruppen)


Norrbotniabanan