Remissvar

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Trafikverket har lämnat över sitt förslag till Nationell transportplan för perioden 2018-2029 till regeringen i slutet av augusti i år. Själva förslaget hittar du via länken nedan under rubriken ”Huvudrapport och bilagor”.
Läs mer om förslaget på Trafikverkets sida.

Remissvar på Trafikverkets förslag kunde lämnas in till regeringen senast den 30 november 2017.
Läs vårt remissvar här (pdf) (Norrbotniabanan AB och Norrbotniabanegruppen)


Norrbotniabanan