Rapporter

Uppsala Universitet – Vem beslutar om den nationella infrastrukturen?

Ludvig Cronqvist vid Uppsala Universitet har skrivit denna uppsats som behandlar utformningen och utnyttjandet av samhällsekonomiska analyser vid nationell transportplanering i Sverige med järnvägsprojektet Norrbotniabanan som empiriskt exempel. Undersökningen som är baserad på både intervjuer med riksdagsledamöter och tjänstemän vid Trafikverket samt på litteratur, har för syfte att undersöka vilken roll samhällsekonomiska analyser har vid långsiktig infrastrukturplanering i Sverige.

2014
Vem beslutar om den nationella infrastrukturen?

 

Kapacitetsåtgärd – Norrbotniabanan

På stambanan genom övre Norrland finns endast sju tåglägen kvar, räknat i båda riktningarna. 
Mer än 60 tåg kör idag hela sträckan mellan Luleå och Umeå, men till detta skall även läggas tåg som kör kortare sträckor vilket gör att det på vissa sträckor idag går över 100 tåg. Det blir en nödvändighet att Norrbotniabanan påbörjas snarast för att möta den trafikökning som kommer och för att mota en trafikinfarkt på Stambanan genom övre Norrland.

2014
Kapacitetsåtgärd – Norrbotniabanan Kapacitetsåtgärd – Norrbotniabanan PP fil

 

BK – Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser

Exemplet Gävle – Luleå
Längs Norrlandskusten ger satsningar på persontågstrafik större funktionella arbetsmarknader, vilket i sin tur påverkar Sveriges och regionernas ekonomi. Om dagens tio lokala arbetsmarknader integreras till fyra större blir effekten ca 10 000 ytterligare sysselsatta i stråket, ca 4% högre produktivitet hos arbetskraften och sammantaget ca 40-50 miljarder ytterligare i skatteintäkter under en tjugoårsperiod.

2014
Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser – Exemplet norra Sverige

2011
BK – Resources for Europe

 

Den 17 januari år 2011 inträffade en kraftig urspårning på Stambanan genom övre Norrland vid Grötingen, mellan Långsele och Bräcke i Jämtland. Urspårningen drabbade några av Sveriges största industri- och transportföretag. För IKEA, Volvo Lastvagnar, Boliden, Elektrokoppar, SSAB Tunnplåt, SCA, Smurfit Kappa kraftliner, Outokumpu, Green Cargo och Cargo-Net fick urspårningen stora konsekvenser. Enkelspårsprobelmatiken orskar inte bara förlorade intäkter, i detta fall 67 miljoner, utan också indirekta effekter såsom minskad tillförlitlighet till infrastruktur och logistisk kapacitet. Det är inte bra för näringslivet i norr.

2011
Avbrott för svenskt näringsliv (10,3 Mb)

 

Norrbotniabanan AB, affärsplan med bilagor

2009
NBBAB affärsplan 1,55 Mb
Bilaga 1, Godstransporter 2,3 Mb
Bilaga 2, Resecenter 1,6 Mb
Bilaga 3, Persontrafik 1 Mb
Bilaga 4, Finansiering 142 Kb

 

BK – Nationell godsstrategi

Bakom rapporten finns länsstyrelser, landsting och regioner i dem fem nordligaste länen inom ramen för utvecklingsprojektet Botniska korridoren. Denna rapport vill ta ett samlat grepp kring godstransporterna på järnväg, dess behov och utvecklingsmöjligheter. NGS – “En samlad nationell satsning för att öka kapaciteten på järnväg med 50 procent och halverad byggtid”

2010
Nationell godsstrategi

 

BK – Råvaror och transporter i norra Europa

Uppdelning i tre delar har tagits fram av ÅF-Infrastruktur AB för Näringsdepartementet och Botniska korridoren. Norra Europa och Barentsregionen är ovanligt rik på naturtillgångar och råvaror och bidrar i betydande grad till EU:s råvaruförsörjning. Hållbar tillväxt baserad på tillgångarna i norra Europa fordrar stategiska åtgärder i transportsystemt.

2010
Del 1 råvaror och transporter, 12,7 Mb
Del 2 råvaror och transporter, 17,1 Mb
Del 3 råvaror och transporter,  9,3 Mb

 

BK – Supply of Raw materials, Transport Needs and Economic Potential in Northern Europe

Analysen har tagits fram av ÅF-Infrastruktur AB på uppdrag av Näringsdepartementet. Den presenterades under ett Barentsmöte med konkurrenskraftsministrarna som ägde rum i maj i Umeå samt vid transportministermötet i Haparanda i juni. Rapporten är uppdelad i fyra delar.

2010
Del 1 Supply of Raw materials, 13,7 Mb
Del 2 Supply of Raw materials,  8,7 Mb
Del 3 Supply of Raw materials,  15,5 Mb
Del 4 Supply of Raw materials, 2,4 Mb

 

Medfinansiering inför planeringsperioden 2010

En kort sammanställning om kunskap om medfinansiering.

2010
Medfinansiering – PM 2010

2007
Norrbotniabanan – kompletterande faktaunderlag, maj 2007

 

Resecentrumplanering för kustjärnvägen

2006
Kapitel 1, 3Mb
Kapitel 2-3, 1Mb
Kapitel 4-6, 6Mb
Kapitel 7, 11M
Kapitel 8.1, 7Mb
Kapitel 8.2, 12Mb
Kapitel 9.1, 7Mb
Kapitel 9.2, 9Mb
Kapitel 10-13, 2Mb

 

Godstrafikstudie Norrbotniabanan, slutrapport

2005
Kapitel 1-2, 12Mb
Kapitel 3-5, 7 Mb
Kapitel 6-9 , 6Mb

Godstrafikstudie Norrbotniabanan november 2005, sammanfattning
Effekter av avbrott på Stambanan i Ekträsk 29-31 mars 2005

 


Norrbotniabanan