22 februari, 2018

Idag är det 200 dagar kvar till valet

byggnorrbotniabanan.nu kommer vi att, fram till valdagen den 9 september 2018, presentera var våra partier står i frågan om Norrbotniabanan. Här kommer du även kunna läsa om hur de politiska turerna kring Norrbotniabanan har sett ut historiskt. Vi samlar alltså allt på ett ställe. Allt för dig med hjärta för Norrbotniabanan.

8 januari, 2018

Norrbotniabanan på Transportforum 2018

Transportforum, i Linköping, är nordens största konferens för transportsektorn. Här samlas över tusen deltagare för att diskutera och ta del av nästan 100 föredrag om infrastruktur. Norrbotniabanan är på plats för att berätta om aktuellt läge, vårt remissvar och förväntningar på den nationella transportplanen som regeringen beslutar om senare i vår.

19 december, 2017

God jul och gott nytt 2018!

Norrbotniabanans tid är nu, låt rälsarna gnistra och glimma.
Fylla varenda plats i vagn, både vid hel- och halvtimma.

TRV har fört sin hand genom skägg och hår, gnuggat huvud och hätta.
Lämnat transportplanen till i vår, då regeringen tar beslut kring detta.

Projektet fortgår enligt plan, snön lyser vit på fur och gran,
Barnen i stugorna sover så trygga, för deras skull låt oss nu bygga!

28 november, 2017

Vårt remissvar är nu inlämnat

Trafikverket har lämnat över sitt förslag till Nationell transportplan för perioden 2018-2029 till regeringen i slutet av augusti i år. Läs mer om förslaget på Trafikverkets sida. Själva förslaget hittar du via länken nedan under rubriken ”Huvudrapport och bilagor”.

Alla möjlighet att lämna in ett remissvar på denna plan senast den 30 november. Nu har vi skickat in vårt.
Du kan Läsa vårt remissvar här (pdf) (från Norrbotniabanan AB och Norrbotniabanegruppen) Regeringen förväntas ta beslut om den under våren 2018.

24 oktober, 2017

Vi är ett steg närmare

Nu fortsätter vi kämpa tillsammans för att hela Norrbotniabanan ska byggas, ända upp till Luleå. Boka din biljett idag så hörs din röst i vårt remissvar på den nationella transportplanen. Dags att knyta ihop Sverige!

Genom att boka via länken ovan visar du att du också längtar efter banan. Du förbinder dig inte till något i övrigt. Det totala antalet bokningar kommer att redovisas i vårt remissvar till Trafikverket och bidra i påverkansarbetet för att Norrbotniabanan ska stå klar år 2029.

31 augusti, 2017

Byggstart Umeå-Skellefteå i förslag till ny nationell transportplan!

Den sista augusti presenterades ett tjänstemannaförslag till den Nationella transportplanen som ska gälla från 2018 till 2029. I förslaget finns bygget av Norrbotniabanans delsträcka mellan Umeå och Skellefteå med. Det här visar att man från utredningshåll har förstått hur viktig Norrbotniabanan är för näringslivet. En snabb byggstart av banan kommer att öka möjligheterna till tillväxt […]

20 september, 2016

Byggstart 2018, Umeå-Dåva

Ett välkommet besked i regeringens budgetpropositionen för 2017. ”Regeringen anser att Norrbotniabanan är en strategiskt viktig satsning. Järnvägsinvesteringar som denna bidrar till regeringens mål om såväl högre sysselsättning, nyindustrialisering som minskad klimat- och miljöpåverkan. Regeringen avser därför att genomföra byggstart av Norrbotniabanan 2018 med etappen Umeå-Dåva.” Det pågående planeringsarbetet hinner bara bli klart fram till […]

15 oktober, 2015

EU-miljoner till Norrbotniabanan

”EU går in med närmare 100 miljoner kronor i planeringen av Norrbotniabanan. Nyheten levererades vid ett Almedalsseminarium i måndags. ”En verklig milstolpe, jublar Elisabeth Sinclair”, projektledare i Norrbotniabanegruppen.” Läs mer i tidningen Norran ”EU-miljoner till Norrbotniabanan”

Norrbotniabanan