Information och press

Aktuellt i projektet
›› Norrbotniabanan finns med i Trafikverkets förslag till den nationella transportplanen för 2018-2029.
›› Regeringen förväntas fatta beslut om den nationella transportplanen under våren 2018.
›› Byggstart Umeå–Dåva är satt till hösten 2018.

 

 


Norrbotniabanan