Information och press

Aktuellt i projektet
›› Norrbotniabanan finns med i Trafikverkets förslag till den nationella transportplanen för 2018-2029.
›› Regeringen förväntas fatta beslut om den nationella transportplanen under våren 2018.
›› Trafikverket planerar för ett samråd första kvartalet 2018.
›› Byggstart Umeå–Dåva är satt till hösten 2018.

Ladda ned Aktuellt läge, 170908 (pdf) för mer information.

 

 


Norrbotniabanan