Den svenska regeringen begärde 2018 att en av EUs nio mest strategiska transportkorridorer, som går från Medelhavet till Skandinavien, ska förlängas från Stockholm hela vägen till Haparanda och Narvik. Det innebär med stor säkerhet en fortsatt medfinansiering till järnvägsbyggen i Sverige. Beslut om förlängningen tas i EU under våren 2019.

Kom ihåg att rösta i EU-valet 26 maj. Vi lägger inom kort upp mer information om detta val och var du kan läsa mer om dina lokala representanter.