Vårt remissvar är nu inlämnat

28 november, 2017

Trafikverket har lämnat över sitt förslag till Nationell transportplan för perioden 2018-2029 till regeringen i slutet av augusti i år. Läs mer om förslaget på Trafikverkets sida. Själva förslaget hittar du via länken nedan under rubriken ”Huvudrapport och bilagor”.

Alla möjlighet att lämna in ett remissvar på denna plan senast den 30 november. Nu har vi skickat in vårt.
Du kan läsa vårt remissvar här (pdf) (från Norrbotniabanan AB och Norrbotniabanegruppen) Regeringen förväntas ta beslut om den under våren 2018.

Norrbotniabanan