Byggstart Umeå-Skellefteå i förslag till ny nationell transportplan!

31 augusti, 2017

Den sista augusti presenterades ett tjänstemannaförslag till den Nationella transportplanen som ska gälla från 2018 till 2029. I förslaget finns bygget av Norrbotniabanans delsträcka mellan Umeå och Skellefteå med. Det här visar att man från utredningshåll har förstått hur viktig Norrbotniabanan är för näringslivet. En snabb byggstart av banan kommer att öka möjligheterna till tillväxt för några av Sveriges starkaste och mest framtidsorienterade företag. För oss finns det bara ett mål, och det är att banan byggs i hela sin längd. Dagens förslag är en viktig milstolpe säger Lorents Burman, ordförande i Norrbotniabanegruppen.

Norrbotniabanan