Byggstart 2018, Umeå-Dåva

20 september, 2016

Bygget av BB fastsättning av pandrol

Ett välkommet besked i regeringens budgetpropositionen för 2017.
”Regeringen anser att Norrbotniabanan är en strategiskt viktig satsning. Järnvägsinvesteringar som denna bidrar till regeringens mål om såväl högre sysselsättning, nyindustrialisering som minskad klimat- och miljöpåverkan. Regeringen avser därför att genomföra byggstart av Norrbotniabanan 2018 med etappen Umeå-Dåva.”

Det pågående planeringsarbetet hinner bara bli klart fram till Dåva till 2018, men det är desto mer glädjande att regeringen öppnar upp för en byggstart omdelbart därefter. Det är en hett efterlängtad sträcka då den möjliggör järnvägstransporter till Dåva. Där finns bl.a. två kraftvärmeverk där ett utav dem kan producera värme för cirka 18 000 normalvillor under ett helt år. Bruttoproduktionen av el är tillräcklig för att försörja cirka 6 500 villor med hushållsel. Resterande planering för sträcka upp till Skellefteå kommer att vara klart 2019/2020.

Nästa steg i förverkligandet av Norrbotniabanan blir infrastrukturpropositionen som presenteras någon gång i oktober eller november. Där sätts ramarna för infrastrukturinvesteringar mellan 2018 och 2029, men först i den nationella transportplanen som presenteras under 2018 vet vi med säkerhet utfallet för Norrbotniabanan.

Norrbotniabanan