28 november, 2017

Vårt remissvar är nu inlämnat

Trafikverket har lämnat över sitt förslag till Nationell transportplan för perioden 2018-2029 till regeringen i slutet av augusti i år. Läs mer om förslaget på Trafikverkets sida. Själva förslaget hittar du via länken nedan under rubriken ”Huvudrapport och bilagor”.

Alla möjlighet att lämna in ett remissvar på denna plan senast den 30 november. Nu har vi skickat in vårt.
Du kan Läsa vårt remissvar här (pdf) (från Norrbotniabanan AB och Norrbotniabanegruppen) Regeringen förväntas ta beslut om den under våren 2018.

Aktuellt

» Norrbotniabanan finns idag med i Trafikverkets förslag till den nationella transportplanen för 2018-2019. Regeringen förväntas ta beslut om den under våren 2018.

» Remissvar på den nationella transportplanen ska lämnas in senast 30 november till regeringen.
Läs vårt remissvar här (pdf)

» Trafikverket planerar för ett samråd i Skellefteå första kvartalet 2018.

» Byggstart Umeå-Dåva hösten 2018.

Ladda ner Aktuellt läge, 170908 (pdf) för mer information.

Arkiv
Norrbotniabanan