8 januari, 2018

Norrbotniabanan på Transportforum 2018

Transportforum, i Linköping, är nordens största konferens för transportsektorn. Här samlas över tusen deltagare för att diskutera och ta del av nästan 100 föredrag om infrastruktur. Norrbotniabanan är på plats för att berätta om aktuellt läge, vårt remissvar och förväntningar på den nationella transportplanen som regeringen beslutar om senare i vår.

Arkiv
Norrbotniabanan