Byggstart 2018

20 september, 2016

Ett välkommet besked i regeringens budgetpropositionen för 2017. ”Regeringen anser att Norrbotniabanan är en strategiskt viktig satsning. Järnvägsinvesteringar som denna bidrar till regeringens mål om såväl högre sysselsättning, nyindustrialisering som minskad klimat- och miljöpåverkan. Regeringen avser därför att genomföra byggstart av Norrbotniabanan 2018 med etappen Umeå-Dåva.” Det pågående planeringsarbetet hinner bara bli klart fram t…ill […]

Nyhetsarkiv »
Andra nyheter
Mediabevakning
RSS Till hemsidan
  • "Innehållet i infrastrukturplanen är viktigt för Norrbotten." 16 augusti, 2017
    ”Vår basindustri är ryggraden i svensk industri och bidrar till välfärdsbygget - för hela Sverige. Därför behöver de få moderna och...- Botniska korridoren i allmänhet och Norrbotniabanan i synnerhet. Stenberg understryker att Norrbotniabanan skulle innebära helt nya
  • Norrbottniabanan – ett krav från basindustrin 16 augusti, 2017
    Norrbotten Nu kräver de fyra jätteföretagen att Norrbottniabanan byggs. Basindustrin föreslår att man använder samma finansieringsmodell...Den nationella transportplanen presenteras den sista augusti och på frågan om Norrbottniabanan kommer bli av svarar Bo Krogvig till SVT: –
  • Basindustrins förslag på finansiering av Norrbotniabanan 16 augusti, 2017
    SVT Västerbotten rapporterar att Boliden, Sveaskog, LKAB och SSAB under försommaren fört diskussioner med Trafikverket och med Regeringen...nationella transportplanen som ska presenteras om två veckor bör innehålla att Norrbotniabanan byggs i dess helhet från Umeå till Luleå och
Norrbotniabanan